RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Extraction of metals from water solutions

Type Latvian
Patent number LV15292B
Application number P-16-51
Title in Latvian Metode metālu izdalīšanai no ūdens šķīduma
Title in English Extraction of metals from water solutions
Date of publication (B) 20.03.2019
Date of filling 22.06.2016
Authors Andrejs Šiškins , Viktors Mironovs , Tālis Juhna , Jurijs Ozoliņš
Department (24701) Water research and environmental biotechnology laboratory, (24400) Institute of construction technology, (14400) Institute of general chemical engineering
Summary

Izgudrojums attiecas uz ekoloģijas nozari, konkrēti uz metālu izdalīšanu no ūdens šķīdumiem, tai skaitā no notekūdeņiem ar augstu metālu jonu koncentrāciju. Tiek piedāvāta metāla izdalīšanas metode no ūdens šķīduma, kas paredz cita metāla, kam ir zemāks standartpotenciāls nekā izdalāmajam metālam, pulvera pievienošanu. Tas atšķiras no zināmiem paņēmieniem ar to, ka suspensiju (metāla pulveris šķīdumā, no kura tiek ekstrahēts metāls) apstrādā, izmantojot hidrauliskus mikrotriecienus. Kā hidraulisku mikrotriecienu avotu izmanto liela ātruma dispergatoru-kavitatoru, impulsveida elektrisko izlādi vai impulsveida elektromagnētisko lauku.

Summary in English

The invention relates to ecology, particularly, to metal extraction from aqueous solutions, including waste water with high metal ion concentration.It offers a metal extraction method from aqueous solution by powder addition of another metal, which has lower standard potential than extracted metal. The proposed solution differs from known, by the suspension processed using hydraulic micro impacts. As hydraulic micro impacts source is used a high speed disperser-cavitation device, impulse electric discharges, or by using pulse electromagnetic field.

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20190320&DB=&locale=en_EP&CC=LV&NR=15292B&KC=B&ND=4