RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Method for application of substituted 5-methylidene-1,3-dioxane-4,6-diones as synthetic equivalents of aldehydes

Type Latvian
Patent number LV15462B
Application number P-19-19
Title in Latvian Aizvietotu 5-metilidēn-1,3-dioksān-4,6-dionu kā aldehīdu sintētisko ekvivalentu izmantošanas paņēmiens
Title in English Method for application of substituted 5-methylidene-1,3-dioxane-4,6-diones as synthetic equivalents of aldehydes
Date of publication (B) 20.06.2020
Date of filling 09.04.2019
Authors Inese Mieriņa , Māra Jure , Viktorija Vitkovska
Department (14A00) Institute of technology of organic chemistry
Summary

Izgudrojums attiecas uz organsikās ķīmijas nozari, konkrēti, uz aizvietotu 5-metilidēn-1,3-dioksān-4,6-dionu izmantošanu par aldehīdu sintētisko ekvivalentu. Paredzēts paņēmiens aldehīdu iegūšanai, kā arī to in situ sintēzei un secīgai pārvēršanai par 2,4-dioksaspiro[5.5]undekān-1,5,9-trioniem vai Šifa bāzēm.

Summary in English

This invention relates to the field of organic chemistry, particularly to application of substituted 5-methylidene-1,3-dioxane-4,6-dione as a synthetic equivalent of an aldehyde. The method is intended for synthesis of aldehydes as well as in situ synthesis of them followed by convenrsion of them to 2,4-dioxaspiro[5.5]undecan-1,5,9-tiones or Schiff bases.

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/069002171/publication/LV15462B?q=LV15462