RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Material for the heat-resistance articles and coatings containing silicon carbide

Type Latvian
Patent number LV15186B
Application number P-15-136
Title in Latvian Materiāls karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai,kas satur silīcija karbīdu
Title in English Material for the heat-resistance articles and coatings containing silicon carbide
Date of publication (B) 20.12.2017
Date of filling 16.12.2015
Authors Viktors Mironovs , Elīna Barone , Aleksandrs Korjakins , Andrejs Šiškins , Ina Pundiene
Department (24500) Institute of materials and structures, (25100) Institute of aeronautics, (24602) Powder materials research laboratory
Summary

Izgudrojums attiecas uz produktu ražošanas nozari, izmantojot celtniecības materiālus, it īpaši, uz karstumizturīgu būvkonstrukciju elementu izstrādi un to piemērošanu materiālu aizsargpārklājumiem. Tiek piedāvāts karstumizturīgs izstrādājumu un pārklājumu materiāls, kas satur karstumizturīgu cementu (5 līdz 10 tilpuma %), silīcija karbīda pulveri (20 līdz 40 tilpuma %) un dobas keramikas mikrosfēras (20 līdz 40 tilpuma %).Maisījumā tiek izmantots vai nu SiC, kas iepriekš piesūcināts ar silīciju (Si), vai AL-W-B pulveris daudzumā no 5 līdz 25 tilpuma % ar daļiņu izmēriem 0,02 līdz 0,1 mm.Materiāls ir paredzēts remontam un virsmas apdarei, un tas var izturēt apsildes temperatūru līdz 500–800 ºC.

Summary in English

The invention relates to the production of articles made of building materials, in particular for manufacturing building elements of heat-resistant design and application of protective coatings. A heat-resistant material is proposedfor products and coatings comprising heat-resistant cement (5-10 vol. %), silicon carbide powder (20-40 vol. %) and hollow ceramic microspheres (20-40 vol. %).Either SiC previously impregnated with silicon (Si) or a Al-W-B powder in the amount of 5 to 25 volume % with particle size of 0.02 to 0.1 mm is used in mixture.The material is intended for the repair and surface finishing and it can withstand the heating temperature to 500-800 °C.

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20171220&DB=&locale=en_EP&CC=LV&NR=15186B&KC=B&ND=4