RTU Research Information System
Latviešu English

Patents: Thermally treated alkaline activated material with PH regulatory properties and its application in continuous biogas fermentation process

Type Latvian
Patent number LV15202B
Application number P-15-92
Title in Latvian Termiski apstrādāts sārmu aktivizētais materiāls ar vides PH regulējošām spējām un tā izmantošana nepārtrauktas darbības biogāzes reaktorā
Title in English Thermally treated alkaline activated material with PH regulatory properties and its application in continuous biogas fermentation process
Date of publication (B) 20.05.2017
Date of filling 26.08.2015
Authors Ģirts Būmanis , Diāna Bajāre , Linda Mežule , Tālis Juhna
Department (24500) Institute of materials and structures, (24301) Department of water enginering and technology
Summary

Piedāvātā metode attiecas uz alternatīvu pH regulēšanu piena pārstrādes atkritumproduktu (sūkalu) anaerobās pārstrādes sistēmās, pH regulēšanai izmantojot sārmu izdalošu neorganisku materiālu, kas nodrošina pakāpenisku sārmainu savienojumu izdalīšanos un pH kontroli ilgstošā periodā līdz 40 dienām. Izmantotais sārmainais materiāls sastāv no alumīnija pārstrādes atkritumproduktiem, stikla pārstrādes atlikumiem, kalcinētiem māliem, aktivizācijas šķīduma un piedevām. Izgudrojuma būtība ir augstas buferkapacitātes materiāla ar vides pH regulējošām spējām izmantošana sūkalu anaerobās pārstrādes procesā biogāzes reaktoros, kas nodrošina efektīvāku biogāzes iegūšanu.

Summary in English

The proposed method relates to an alternative pH regulation method in dairy waste (whey) anaerobic digestion systems, performing pH regulation by inorganic material that is continuously emitting alkali for a period of 40 days. Used alkali activated material consists of aluminium recycling waste, recycled silicate glass, calcined kaolinite clay, activation liquid and supplements. The substance of the invention is the technological application of high buffering capacity material in reactors for anaerobic digestion thus ensuring the increased biogas yields.

Patent publication (URL to Espacenet) https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20170520&DB=&locale=en_EP&CC=LV&NR=15202B&KC=B&ND=4