RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Analytic Research of Launching a Free-fall Lifeboat

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Brīvi krītošas glābšanas laivas kustības analītiskā pētīšana
Title in English Analytic Research of Launching a Free-fall Lifeboat
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Rihards Indriksons
Jūris Cimanskis
Igors Kurjanovičs
Keywords Free-fall lifeboat
Abstract Ziņojumā aplūkota brīvi krītošas glābšanas laivas kustība °kopš kustības pa vadotnēm sākuma līdz apstāšanās brīdim ūdenī pie nestrādājoša laivas dzinēja. Katrā laivas kustības posmā sastādīti vienkāršoti laivas kustības diferenciālvienādojumi. Piemēra veidā aplūkota laivas LBF 490C kustība un, skaitliski integrējot sastādītos vienādojumus, atrasts gan lielākais laivas attālums no kuģa, gan arī laiks, kurā šis attālums tiek sasniegts, un maksimālais laivas palēninājums atkarībā no krišanas augstuma.
Abstract in English In this article calculations have been made for free fall lifeboat launching. Simplified differential equations have been made for each period, between the moment of release of the lifeboat and when it comes to rest in the water. The lifeboat is launched with the engine stopped. The LBF490C lifeboat details have been used in these calculations. The differential equations have been mathematically integrated. The maximum distance from the launching device and the time of the free fall were obtained. The maximum deceleration related to the launching height was also obtained.
Reference Indriksons, R., Cimanskis, J., Kurjanovičs, I. Analytic Research of Launching a Free-fall Lifeboat. In: Ūdens transports un infrastruktūra 2011 : 13. starptautiskā konference, Latvia, Rīga, 28-29 April, 2011. Rīga: Latvijas Jūras akadēmija, 2011, pp.115-119. ISSN 1691-3817.
ID 10014