RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Economic Assessment of Environmental Pollution to the Our Quality of Life

Publication Type Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Apkārtējās vides piesārņojuma ekonomiskais novērtējums - mūsu dzīves kvalitātei
Title in English Economic Assessment of Environmental Pollution to the Our Quality of Life
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Dzintra Atstāja
Keywords environment, pollution, damage, data base
Abstract Latvijā ir mazs iedzīvotāju blīvums un zema ražošanas intensitāte, valstī esošā vides kvalitāte ir labāka nekā vairumā ES dalībvalstu. Latvijā lielās teritorijās sastopamas citas ES valstīs retas vai izzudušas dzīvnieku sugas un dzīvotnes, turklāt piekrastes purvi, mitrie meži, dabīgas pļavas, kā arī citas dabas bagātības ir starptautiski atzītas vērtības.
Abstract in English Latvijā ir mazs iedzīvotāju blīvums un zema ražošanas intensitāte, valstī esošā vides kvalitāte ir labāka nekā vairumā ES dalībvalstu. Latvijā lielās teritorijās sastopamas citas ES valstīs retas vai izzudušas dzīvnieku sugas un dzīvotnes, turklāt piekrastes purvi, mitrie meži, dabīgas pļavas, kā arī citas dabas bagātības ir starptautiski atzītas vērtības.
Reference Atstāja, D. Economic Assessment of Environmental Pollution to the Our Quality of Life. In: Sabiedrība un kultūra: Rakstu krājums. IX . Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2007, pp.207-211. ISSN 1407-6918.
ID 10043