RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: .

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language 3-Amino- un 3-amidohinazolīn-4-onu atvasinājumi un to pielietošana potenciāli farmakoloģiski aktīvu savienojumu sintēzē
Title in English .
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Daina Zicāne
Zenta Tetere
Irisa Rāviņa
Inese Rijkure
Māris Turks
Keywords kombretastatīns A-4, hinazolinonanilīdi
Abstract .
Abstract in English .
Reference Zicāne, D., Tetere, Z., Rāviņa, I., Rijkure, I., Turks, M. .. In: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte": sekcija "Tehniskās zinātnes": tēžu krājums, Latvia, Rīga, 24-27 October, 2011. RTU: RTU Izdevniecība, 2011, pp.85-85. ISBN 9789934102271.
Full-text Full-text
ID 11388