RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and Properties of Tityl Group Containing Luminophores

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Apjomīgo tritilgrupu saturošo luminoforu sintēze un īpašības
Title in English Synthesis and Properties of Tityl Group Containing Luminophores
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Elmārs Zariņš
Jānis Jubels
Valdis Kokars
Aivars Vembris
Inta Muzikante
Keywords OLED, red luminescent material, amorphous 4H-pyran derivatives
Abstract Uz 2,6-dimetil- 4H-piranona bāzes sintezēti sarkano gaismu emitējošie un amorfo fāzi veidot spējīgi luminofori
Abstract in English Synthesis of red amorphous luminiscent 4H-pyran-4-ylidene fragment containing derivatives
Reference Zariņš, E., Jubels, J., Kokars, V., Vembris, A., Muzikante, I. Synthesis and Properties of Tityl Group Containing Luminophores. In: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress: sekcija "Tehniskās zinātnes”: tēžu krājums, Latvia, Rīga, 24-27 October, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, pp.87-87. ISBN 9789934102271.
Full-text Full-text
ID 11441