RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Brīvo taukskābju un ūdens satura ietekme uz rapšu eļļas pāresterifikācijas procesu
Title in English -
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Kristaps Māliņš
Tatjana Rusakova
Valdis Kampars
Jānis Brinks
Keywords -
Abstract -
Abstract in English -
Reference Māliņš, K., Rusakova, T., Kampars, V., Brinks, J. -. In: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress: sekcija "Tehniskās zinātnes”: tēžu krājums, Latvia, Rīga, 24-27 October, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, pp.98-98. ISBN 978-9934-10-227-1.
Full-text
ID 11499