RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Influence of Hydrogenisation on Yeast Cell Imobilisation on HAp Surface

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Hidroksilapatīta virsmas hidrogenizācijas ietekme uz raugu šūnu immobilizāciju
Title in English Influence of Hydrogenisation on Yeast Cell Imobilisation on HAp Surface
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Diāna Borovikova
Jurijs Dehtjars
Aleksejs Kataševs
Linda Lancere
Aleksandrs Rapoports
Marina Romanova
Keywords Hidroksilapatīts, adhēzija, rauga šūnas
Abstract Hidroksilapatīts, būdams cilvēka kaulu svarīga sastāvdaļa, ir plaši izmantojams arī kaulu aizvietojošo materiālu un endoprotēžu pārklājumu sastāvā. Jauna kaula veidošanās sākas ar šūnu imobilizāciju HAp virsmā. Virsmas hidrogenizācija palielina rauga šūnas adhēziju HAp virsmā.
Abstract in English Hydrogenisation improves adhesion of yeast cells on HAp surface therefore regeneration of bone tissue.
Reference Borovikova, D., Dehtjars, J., Kataševs, A., Lancere, L., Rapoports, A., Romanova, M. Influence of Hydrogenisation on Yeast Cell Imobilisation on HAp Surface. In: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress: sekcija "Tehniskās zinātnes”: tēžu krājums, Latvia, Rīga, 24-27 October, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, pp.32-32. ISBN 978-9934-10-227-1.
Full-text Full-text
ID 11672