RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Bakalaura darbs ar projekta daļu: Metodiskie norādījumi
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Māris Kumermanis
Andris Kamols
Jānis Rudzītis
Keywords bachelor work
Abstract Metodiskie norādījumi bakalaura darba ar projekta daļu izstrādāšanai, paredzēti Mašīnu un aparātu būvniecības, un Mehatronikas studiju programmu studentiem. Metodiskie norādījumi nosaka bakalaura darba ar projekta daļu, turpmāk tekstā – darba, grafiskās un aprēķinu paskaidrojošās daļas orientējošu saturu un apjomu, kā arī prasības darba noformēšanai un aizstāvēšanai. Uzrādīta darbā izmantojamā pamatliteratūra. Tā balstīta uz “Mašīnbūves Tehnoloģijas institūta” – (MTI) pieredzi studiju procesa organizēšanā konstruēšanā, tehnoloģiskajā projektēšanā, mehatronikā, studiju darbu izstrādāšanā un vadīšanā.
Abstract in English Metodiskie norādījumi bakalaura darba ar projekta daļu izstrādāšanai, paredzēti Mašīnu un aparātu būvniecības, un Mehatronikas studiju programmu studentiem. Metodiskie norādījumi nosaka bakalaura darba ar projekta daļu, turpmāk tekstā – darba, grafiskās un aprēķinu paskaidrojošās daļas orientējošu saturu un apjomu, kā arī prasības darba noformēšanai un aizstāvēšanai. Uzrādīta darbā izmantojamā pamatliteratūra. Tā balstīta uz “Mašīnbūves Tehnoloģijas institūta” – (MTI) pieredzi studiju procesa organizēšanā konstruēšanā, tehnoloģiskajā projektēšanā, mehatronikā, studiju darbu izstrādāšanā un vadīšanā.
Reference Kumermanis, M., Kamols, A., Rudzītis, J. -. Rīga: RTU, 2010. 50 p. ISBN 978-9934-10-025-3.
ID 11765