RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Possibilities for Production of Humic Substances in Latvia

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Humīnu ražošanas iespējas Latvijā
Title in English Possibilities for Production of Humic Substances in Latvia
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Semjons Cifanskis
Keywords humic substances, peat, cavitation, technology
Abstract Izstrādātā kavitācijas tehnoloģija, kas ļauj efektīvi izdalīt humīnu vielas no kūdras virsslāņu un ūdens maisījuma. Kavitācijas tehnoloģija pamatojas uz hidrodinamisko kavitācijas procesu, kas mākslīgi tiek radīts speciālos tehnoloģiskos reaktoros. Kavitācijas radītos nelineāros dinamiskos efektus (triecienviļņi, ultravioletais un ultraskaņas starojums u.c.) var mērķtiecīgi izmantot ražošanā. Pamatojoties uz izstrādāto kavitācijas tehnoloģiju, Latvijā kopš 2003. gada atklātas trīs mini-rūpnīcas humīnu vielu ražošanai no kūdras.
Abstract in English Cavitation technology for production of humic substances from peat is developed. On the base of this technology 3 mini-plants for production of humic substances are opened in Latvia.
Reference Cifanskis, S. Possibilities for Production of Humic Substances in Latvia. In: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress: sekcija "Tehniskās zinātnes”: tēžu krājums, Latvia, Rīga, 24-27 October, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, pp.197-197. ISBN 978-9934-10-227-1.
Full-text Full-text
ID 12229