RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Freeport of Riga Inventory of Air Emissions from Ocean Going Vessels

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Rīgas Brīvostā ienākošo kuģu radīto emisiju novērtējums
Title in English The Freeport of Riga Inventory of Air Emissions from Ocean Going Vessels
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Edgars Dambergs
Jānis Erbs
Rinalds Jankevics
Artis Strautiņš
Pāvels Jefimenko
Ineta Rozenštrauha
Jūris Cimanskis
Jurijs Zariņš
Keywords Riga freeport, vessel, emissions
Abstract Baltijas jūras reģions ir viens no noslogotākajiem pasaulē kuģu pārvadājumu jomā. Ikgadus pieaugot kuģošanas aktivitātēm, palielinās arī to izmešu apjoms, kas var ietekmēt gaisa kvalitāti teritorijās ar lielu iedzīvotāju blīvumu. Tā kā ostas ir daļa no urbanizētās infrastruktūras, neapšaubāms ir to pienesums reģiona ekonomiskajā attīstībā, ko sekmē arī kuģi, ienākoši ostā no visām pasaules malām. Kuģu dzinēji lielākoties ir projektēti nepārtrauktam darbam, kas nodrošina optimālu dzinēja slodzi un izmešu apjomu. Ienākot ostā un manevrējot dzinējs strādā mainīgas slodzes apstākļos, kas var palielināt izmešu daudzumu. Atrodoties pie piestātnes, tiem nepieciešams izmantot palīgdzinējus, lai nodrošinātu kuģa sistēmu darbību un kravu operācijas. Tāpēc ir svarīgi novērtēt kuģu radīto izmešu apjomu ostas teritorijā, lai novērtētu to potenciālo ietekmi uz blakusesošām apdzīvotajām vietām.
Abstract in English The Freeport of Riga inventory of air emissions from ocean going vessels
Reference Dambergs, E., Erbs, J., Jankevics, R., Strautiņš, A., Jefimenko, P., Rozenštrauha, I., Cimanskis, J., Zariņš, J. The Freeport of Riga Inventory of Air Emissions from Ocean Going Vessels. In: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums, Latvia, Rīga, 24-26 October, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, pp.217-217. ISBN 978-9934-10-227-1.
Full-text
ID 12823