RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Plazmā sintezētu nanopulveru izmantošanas iespējas porainas Al2O3 keramikas modificēšana
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Ieva Zaķe-Tiļuga
Visvaldis Švinka
Keywords Al2O3 keramika
Abstract Zinātniskā darba mērķis bija noskaidrot, kādas ir plazmā sintezētu Al2O3 un SiC nanopulveru izmantošanas iespējas porainas Al2O3 keramikas modificēšā, kas iegūta ar šlikera paņēmienu.
Abstract in English -
Reference Zaķe-Tiļuga, I., Švinka, V. -. In: 52. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 29-29 April, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, pp.208-208. ISBN 978-9934-10-260-8.
Full-text
ID 12961