RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Experimental and Analytical Goodput Evaluation of Drive-thru Internet Systems

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 20.09.2012 17:45, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Āzenes ielā 12, 210. telpā
Publication language English (en)
Title in original language Experimental and Analytical Goodput Evaluation of Drive-thru Internet Systems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Aleksandrs Ipatovs
Keywords Goodput, Evaluation, Drive-thru Internet System, Wireless
Abstract Darba galvenais uzdevums ir 802.11g un 802.11n protokolu transporta interneta sistēmu eksperimentālais un analītiskais novērtējums. Atšķirībā no speciāli izstrādāta 802.11p standarta, kas atļauj nodot tikai steidzamā rakstura īsus dienesta ziņojumus, 802.11g un 802.11n protokoli atļauj veikt lielā apjoma datu pārraidi ar augstākiem ātrumiem un pāreju bezmaksas frekvenču diapazonā. Problēma saistīta ar to, ka lielā apjoma dati transportlīdzekļa kustības laikā ir jānodod īsajā laikā. Pārvietojoties no vienas zonas citā rodas zudumi. Lai novērtētu savienojuma kvalitāti, Interneta lietotāji uzskata par svarīgu veiktspējas parametru. Tas atspoguļo lietotāja noderīgās informācijas efektīvo daudzumu, neieskaitot dienesta datus. Veiktspējas parametrs tiek uzskatīts par galveno transporta interneta sistēmu novērtēšanas parametru šajā darbā. Pamatojoties uz eksperimentālajiem datiem, šajā darbā tika atklātas un pierādītas atkarības transporta interneta sistēmu analīzei – piemēram, veiktspējas eksponenciālā atkarība no darba staciju skaita, veiktspējas kvadrātiskā atkarība no attāluma līdz bāzes stacijai, veiktspējas lineārā atkarība no transportlīdzekļa pārvietošanas ātruma. Tika izveidoti daži analītiski modeļi, kas apstiprina 802.11g un 802.11n protokolu transporta interneta sistēmu efektivitāti. Izstrādāto analītisko modeļu pareizība un 802.11 protokola efektivitāte ir apstiprinātas arī imitācijas modelēšanā OPNET vidē. Pamatojoties uz pētījumiem, tika izstrādātas rekomendācijas transporta interneta sistēmu modelēšanai, plānošanai un veidošanai.
Reference Ipatovs, Aleksandrs. Experimental and Analytical Goodput Evaluation of Drive-thru Internet Systems. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2012. 127 p.
Summary in English Summary in English
ID 13940