RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Research of Wireless Local Area Network in Non-stationary Mode

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 08.11.2012 16:30, ETF, Āzenes 12-210
Publication language English (en)
Title in original language Research of Wireless Local Area Network in Non-stationary Mode
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Romans Jerjomins
Keywords Wireless networks, non-stationary mode, transient process, queueing system, self-similar traffic
Abstract Dažādu trafika veidu izpēte pierāda, ka trafiks tīklos ir sevlīdzīgs. Tāpēc, tādiem pētījumiem tiek veltīti daudzi jaunākie darbi un fundamentālās monogrāfijas. Sevlīdzīgā trafika ietekme uz komunikāciju ierīcēm, tādām kā tīkla komutatori, koncentratori un serveri, noved pie izteiktā to funkcionēšanas kvalitātes samazinājuma, salīdzinot ar operēšanu tradicionālo pieprasījumu un pakešu plūsmu apstākļiem. Tas izpaužas caurlaides spējas samazināšana tīkla mezglos, buferatmiņas pietrūkumā un, rezultātā, paaugstinātajā apstrādes atteikuma varbūtībā. Parasti sevlīdzīgā trafika ietekmes pētījumi tiek veikti komutēšanas ierīču stacionārajā darba režīmā. Šī darba autors novērtēja rādītājus sevlīdzīgajām trafikam gadījumā, kad tīklā pievienojās jaunās ierīces, kas noved pie noslodzes lēciena un nepieciešams noteiktais laiks -- relaksācijas laiks -- pirms ierīcē iestāsies jauns stacionārais režīms. Tāpēc šajā darbā uzmanība tiek veltīta relaksācijas laikam. Pārejas procesu ilguma pētījumu rezultātā, tika novērtēta buferatmiņas apjoma izmantošanas atkarība no servera noslodzes koeficienta.
Reference Jerjomins, Romans. Research of Wireless Local Area Network in Non-stationary Mode. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2012. 153 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 14403