RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Study of Hydroxyapatite Synthesis Parameters Using Increased Reaction Volume

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Hidroksilapatīta sintēzes parametru izvērtējums palielinātā reakcijas tilpumā
Title in English Study of Hydroxyapatite Synthesis Parameters Using Increased Reaction Volume
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Marina Putniņa
Liene Plūduma
Imants Kreicbergs
Keywords hydroxyapatite, synthesis parameters, increased reaction volume
Abstract Mūsdienās kalcija hidroksilapatīts (HAp) ir plaši pielietojams biomateriāls, pateicoties tā izcilai biosaderībai, bioaktivitātei un osteokonduktīvajām īpašībām. Darba mērķis – sintezēt tīru hidroksilapatīta fāzi laboratorijas reaktorā, palielinot ne tikai izejvielu daudzumu, bet arī reakcijas tilpumu un izpētīt tehnoloģisko parametru ietekmi uz produktu.
Abstract in English The influence of calcium hydroxyapatite large scale synthesis parameters on the composition of the end product was investigated in this work
Reference Sokolova, M., Plūduma, L., Kreicbergs, I. Study of Hydroxyapatite Synthesis Parameters Using Increased Reaction Volume. In: 52. RTU Studentu znātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 28-29 April, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, pp.160-160. ISBN 978-9934-10-260-8.
Full-text
ID 14602