RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Conveying of Ferromagnetic Powder Materials by Impulse Electromagnetic Field

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 27.12.2012 12:00, RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares Promocijas padomes P-20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, k-1, 218. auditorijā.
Publication language English (en)
Title in original language Conveying of Ferromagnetic Powder Materials by Impulse Electromagnetic Field
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Vjačeslavs Lapkovskis
Keywords ferromagnetic powders, ferromagnetic materials, impulse electromagnetic field, conveying, transportation, powders
Abstract Pulveru metalurģijas attīstība noveda pie jaunu materiālu izstrādāšanas autorūpniecībā, aviācijā un citās sfēras. Jaunie pulveru materiāli ļauj izstrādāt jaunas detaļas un veselus agregātus. Feromagnētiskie dzelzs pulveri ir galvenā masu produkcija pulvera metalurģijas nozarē. Šajā sakarā ir stingras vajadzības feromagnētisko pulveru transportēšanai starp ražošanas līnijas iekārtām. Esošajām transportēšanas metodēm, piemēram, pneimatiskiem konveijeriem, spaiņu un skrūves transportieriem, ir vairāki trūkumi. Pievēršoties izaicinājumiem feromagnētisko materiālu transportēšanai, ir ierosināta metode feromagnētisko materiālu pārvietošanai ar impulsa elektromagnētisko lauku. Šis darbs tiek veltīts feromagnētisko materiālu transportēšanas parādības ar impulsu elektromagnētisko lauku pētniecībai. Ir izstrādāts procesa teorētiskais modelis. Teorētiskais modelis tiek izmantots procesu izstrādāšanai. Ir projektēta laboratorijas iekārta eksperimentiem ar feromagnētisko materiālu transportēšanu. Ir sniegts salīdzinājums dažādu feromagnētisko pulvera materiālu transportēšanai ar impulsa elektromagnētisko lauku. Skaitliski novērtēta feromagnētisko materiālu mijiedarbība ar elektromagnētisko lauku (izmantojot FEMM FEA programmatūru). Tādējādi ir iespējams noteikt optimālus iekārtas izmantošanas parametrus. Ieteikumi efektīvai elektromagnētiskā transportiera izstrādei tiek formulētas. Ir izskatīti īpaši gadījumi, kad elektromagnētiskā konveijera pieeju var pielietot, piemēram, pulvera pārvietošanai aizsargatmosfērā (piem., inertā gāzē), pulvera dozēšanai, sajaukšanai un pulvera iešļircināšanai. Šis darbs ir realizēts, Rīgas Tehniskās universitātes Pulvermateriālu laboratorijā. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur ievadu, 6 nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, 6 pielikumus, 51 zīmējumus un ilustrācijas, 9 tabulas kopā 114 lappuses. Literatūras sarakstā ir 119 nosaukumi.
Reference Lapkovskis, Vjačeslavs. Conveying of Ferromagnetic Powder Materials by Impulse Electromagnetic Field. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2012. 114 p.
Summary in English Summary in English
ID 15039