RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Bakalaura darbs ar projekta daļu: Metodiskie norādījumi
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Māris Kumermanis
Andris Kamols
Jānis Rudzītis
Jana Eriņa
Keywords Bakalaura darbs, metodiskie norādījumi, grafiskās daļas noformēšana
Abstract Grāmatā doti norādījumi Bakalaura darba ar projekta daļu grafiskās un aprēķinu-paskaidrojošās daļas noformēšanai Mašīnu un aparātu būvniecības (RMCNO), un Mehatronikas (RMCNO) programmās studējošajiem.
Abstract in English -
Reference Kumermanis, M., Kamols, A., Rudzītis, J., Eriņa, J. -. Rīga: RTU, 2010. 96 p.
ID 16230