RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language 5-(2,6-aizvietotu-4h-pirān-4-ilidēn)-2-tiobarbitūrskābes atvasinājumu sintēze
Title in English -
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Elīna Misiņa
Elmārs Zariņš
Valdis Kokars
Keywords 4H-pyran-4-ylidene, molecular glasses, amorphous compounds, tiobarbituric acid
Abstract Darbs veltīts tiobarbitūrskābju saturošu 4H-pirānu atvasinājumu sintēzei un iegūto savienojumu fizikālo īpašību izpētei
Abstract in English -
Hyperlink: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000040253_e.pdf#page=146 
Reference Misiņa, E., Zariņš, E., Kokars, V. -. In: 54. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 18-18 April, 2013. Rīga: RTU Izdevienība, 2013, pp.146-146. ISBN 9789934105098.
Full-text Full-text
ID 16355