RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Molekulāro stiklu sintēze uz 2-ciāno-2-(2,6-dimetil-4h-pirān-4-iliden)etiķskābes atvasinājumu bāzes
Title in English -
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Karīna Siltāne
Elmārs Zariņš
Valdis Kokars
Keywords 4H-pyran-4-ylidene, molecular glasses, amorphous compounds, cyanoacetic acid derivatives
Abstract Darbs veltīts telpiski apjomīgu grupu saturošu aizvietotu cianoetiķsābes 4H-oirānu atvasinājumu sintēzei un savienojumu fizikālo īpašību izpētei.
Abstract in English -
Hyperlink: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000040253_e.pdf#page=155 
Reference Siltāne, K., Zariņš, E., Kokars, V. -. In: 54. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 18-18 April, 2013. Rīga: RTU Izdevienība, 2013, pp.155-155. ISBN 9789934105098.
Full-text Full-text
ID 16356