RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Barbiturskābes atvasinājumu kondensācijas reakcijās ar 2,6-aizvietotiem 4-pironiem iegūto produktu īpašības
Title in English -
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Elīna Misiņa
Elmārs Zariņš
Valdis Kokars
Keywords 4H-pyran-4-ylidene, molecular glasses, amorphous compounds, barbituric acid
Abstract Darbs veltīts barbitūrskābju saturošu 4H-pirāna atvasinājumu sintēzei un to fizikālo īpašību izpētei.
Abstract in English -
Hyperlink: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000036980_e.pdf#page=197 
Reference Misiņa, E., Zariņš, E., Kokars, V. -. In: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 19-19 April, 2012. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, pp.197-197. ISBN 9789934103919.
Full-text Full-text
ID 16358