RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Development and Implementation of Hybrid Map Merging Method

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 08.09.2014 14:30, DITF, Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorija
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Hibrīdas karšu apvienošanas metodes izstrādāšana un realizēšana
Title in English The Development and Implementation of Hybrid Map Merging Method
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Ilze Andersone
Keywords Map merging, Multi-robot systems, Robotics
Abstract Promocijas darbā izstrādātā metode piedāvā alternatīvu risinājumu, kā apvienot metriskas robotu sastādītas kartes un kā rīkoties kļūdainas karšu apvienošanas gadījumā. Metode risina karšu apvienošanas problēmu gan lokālā (divu metrisku karšu apvienošana bez informācijas par to savstarpējo novietojumu), gan globālā (rezultāta pārbaude un karšu apvienošanas atgriezeniskums) līmenī.
Abstract in English The approach developed in the thesis offers an alternative solution for the map merging and provides a way to deal with incorrect map merging cases. The method solves the map merging problem both in local (the merging of two maps without the information about their relative positioning) and global levels (the evaluation of the result, the reversibility and dynamism of the map merging).
Reference Andersone, Ilze. The Development and Implementation of Hybrid Map Merging Method. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2014. 156 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 18525