RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Over Thousands of Years in a Single Neighborhood: Interacting of Baltic and German Peoples in Fine Arts and Architecture. German Architects in Latvia

Publication Type Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language German (de)
Title in original language 1000 Jahre Nachbarschaft: Verbindungen zwischen Lettland und den Deutschen auf dem Gebiet der bildenden Kunst und der Architektur. Deutsche Architekten in Lettland
Title in English Over Thousands of Years in a Single Neighborhood: Interacting of Baltic and German Peoples in Fine Arts and Architecture. German Architects in Latvia
Title Deutsche Architekten in Lettland
Field of research 6. Humanities and art
Sub-field of research 6.4 Arts, music and architecture
Authors Jānis Krastiņš
Keywords Baltic germans, culure, architecture, history of Bartic Germans
Abstract Monogrāfija izvērstā formātā vēsta par vienu no nozīmīgākajām Latvijas kultūras mantojuma vērtībām daudzu gadsimtu garumā – vācu izcelsmes arhitektu būvmākslu Latvijā. Grāmatas mērķis ir parādīt Latvijas un Vācijas starptautisko kultūras dialogu arhitektūras kontekstā, pozicionējot Latviju kā veiksmīgu radošās izpausmes vietu ne tikai pagātnē, bet arī mūsdienās. Tas ir vēstījums ne tikai par Latvijas arhitektūru, bet arī par vēsturi un kultūru mijiedarbi cauri laikiem, kā arī par arhitektūras valodu, kas izmantojot dažādiem vēstures periodiem raksturīgus izteiksmes līdzekļus pauž tās radītāju individuālo savdabību un nacionālo identitāti. Monogrāfija ir izdota vācu un latviešu valodās vienā izdevumā.
Abstract in English The monograph in extended format tells about one of the most significant Latvian cultural heritages over the centuries – the building art of German origin architects in Latvia. Latvian and German international cultural dialogue has shown in the context of architecture, positioning Latvia as a space for successful creative expression not only in the past, but also today. This book is a message also about interaction of history and culture, as well as about „the language of architecture” as a typical instrument of its creator used for expression its cultural uniqueness and national identity over a time. The monograph contains text in both German and Latvian languages
Reference Krastiņš, J. Over Thousands of Years in a Single Neighborhood: Interacting of Baltic and German Peoples in Fine Arts and Architecture. German Architects in Latvia. In: Deutsche Architekten in Lettland. J.Krastiņš, O.Spārītis, I.Lancmanis, J.Lejnieks, P.Blūms, J.Dripe, E.Upmanis ed. Rīga: Latvijas Vācu savienība, 2013. pp.26-37. ISBN 978-9984-49-671-9.
ID 19485