RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development and Analyzing of Models for Performance Evaluation of Vehicular Heterogeneous Wireless Networks

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 08.01.2015 14:30, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 16/20 ielā, 215. telpā
Publication language English (en)
Title in original language Development and Analyzing of Models for Performance Evaluation of Vehicular Heterogeneous Wireless Networks
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Nikolajs Bogdanovs
Keywords Goodput, Two stage network, Estinet
Abstract Galvenais mērķis ir izstrādāt WLAN projektēšanas modeļus, kurus izmanto transporta tīklos ar kustīgiem objektiem. Pie šādas kvalitātes, tīklu funkcionēšanas rādītāju kvalitātei jābūt maksimāli pietuvinātiem reāliem datiem. Ņemot vērā to, ka lokālā bezvadu tīkla mijiedarbība notiek tā piekļuves punkta diapazonā, tas nosaka ierobežotu klientu skaitu – transportlīdzekļiem, šādu sistēmu modelēšanai, izmanto slēgtos cikliskos modeļus. Darbā tika noteikts kustīgu objektu skaits, atkarībā no attāluma līdz bāzes stacijai un datu pārraides sistēmu parametru identificēšanas, pamatojoties uz to, tika atrisināta problēma kā noteikt faktisko datu pārraides ātrumu kustīgiem objektiem, kas atrodas bezvadu tīkla bāzes stacijas darbības zonā. Pamatojoties uz bezvadu tīkla datu pārraides elementu eksperimentāliem pētījumiem, tika izstrādāts modeļu kopums, kas veic transporta tīklu projektēšanu. Disertācija sastāv no ievada, piecām sadaļām, nobeiguma, kas izklāstīti uz 105 lappusēm, ar 19 tabulām, 56 attēliem, 1 pielikumu, kā arī ar no izmantotās literatūras saraksta ar 87 nosaukumiem.
Reference Bogdanovs, Nikolajs. Development and Analyzing of Models for Performance Evaluation of Vehicular Heterogeneous Wireless Networks. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 105 p.
Summary in English Summary in English
ID 19775