RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Design Optimization of Cylindrical Magnetic Coupler based on Calculations of Magnetic Field

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 13.05.2015 15:00, EEF, Āzenes ielā 12/1, 212.telpā
Publication language English (en)
Title in original language Design Optimization of Cylindrical Magnetic Coupler based on Calculations of Magnetic Field
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Baiba Ose-Zaļā
Keywords Formula synthesis, magnetic coupler, magnetic field, optimization
Abstract Promocijas darbs ir veltīts cilindrisko magnētisko sajūgu (CMS) konstrukcijas optimizācijas metodoloģijas izstrādei, pamatojoties uz magnētisko lauku aprēķiniem. Promocijas darbs ir rakstīts angļu valodā un satur 139 datorsalikuma lapas. Darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, galvenajiem secinājumiem, 8 pielikumiem un literatūras saraksta, kurā ir doti 190 informācijas avoti. Darbs ilustrēts ar 72 attēliem un 15 tabulām.
Reference Ose-Zaļā, Baiba. Design Optimization of Cylindrical Magnetic Coupler based on Calculations of Magnetic Field. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 139 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 20160