RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Reflection Gratings in Molecular Azobenzene Glassy Films

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Atstarošanās režģi molekulāro azostiklu kārtiņās
Title in English Reflection Gratings in Molecular Azobenzene Glassy Films
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.3 Physical sciences
Authors Andris Ozols
Pēteris Augustovs
Dmitrijs Saharovs
Elmārs Zariņš
Valdis Kokars
Keywords Atstarošanās hologrāfiskie režģi, difrakcijas efektivitāte
Abstract esam veikuši atstarošanas režģu (AR) ierakstu molekulāro azostiklu kārtiņās ZWK-2TBp, ZWK-3p, WE-3b un ZWK-3b ar 532nm un 633 nm lāzeriem (attiecīgi Λ=0.182 μm un Λ=0.216 μm). Mērījumu rezultāti ir salīdzināti ar caurstarošanas režģu (Λ=2 μm) attiecīgajiem raksturlielumiem. Visaugstākā difrakcijas efektivitāte DE=0.91% ir sasniegta kārtiņā ZWK-2TBp, ierakstot ar 532 nm un nolasot ar 633 nm gaismu. Kopumā AR ieraksta efektivitāte ir aptuveni 10 reižu mazāka nekā caurstarošanas režģu gadījumā ar Λ=2 μm. Nav gūti pierādījumi tam, ka šo efektivitātes samazināšanos nosaka Releja izkliede. Jāatzīmē negaidītā iespēja AR ierakstu un nolasi veikt ar ļoti atšķirīgiem gaismas viļņu garumiem-532 un 633 nm. DE pie 633 nm ne tikai nav mazāka par DE pie 532 nm, bet ir pat lielāka.
Abstract in English we have recorded reflection gratings (RG) in ZWK-2TBp, ZWK-3p, WE-3b and ZWK-3b molecular azobenzene glassy films by 532 and 633 nm laser beams (corresponding to Λ=0.182 μm and Λ=0.216 μm, respectively). The results of measurements were compared with the transmission grating corresponding parameters at Λ=2 μm. The highest diffraction efficiency DE=0.91% has been achieved in ZWK-2TBp film when RG was recorded at 532 nm and read out at 633 nm. Generally, RG recording efficiency was about 10 times lower than in the case of transmission gratings with Λ=2 μm. No evidence of the dominant Rayleigh scattering effect was obtained. Unexpected possibility was found to use light of considerably different wavelengths (532 and 633 nm) for recording and readout of RG. DE at 633 nm was not only smaller but even higher than at 532 nm.
Hyperlink: http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/Tezes-CFI-2015.pdf#page=44 
Reference Ozols, A., Augustovs, P., Saharovs, D., Zariņš, E., Kokars, V. Reflection Gratings in Molecular Azobenzene Glassy Films. In: Abstracts of the 31st Scientific Conference, Latvia, Riga, 24-26 February, 2015. Riga: Institute of Solid State Physics. University of Latvia, 2015, pp.44-44.
Full-text Full-text
ID 21343