RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Adaptation of ADSL Technology

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language ADSL adaptēšanās spēja
Title in English Adaptation of ADSL Technology
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Kristīne Osipova
Ingrīda Lavrinoviča
Rolands Parts
Keywords ADSL, attiecība signāls/troksnis, BER.
Abstract ADSL sistēmas darbības sākuma posmā (training) raidītājs un uztvērējs apmainās ar ziņojumiem, lai identificētu viens otru un iestādītu sadarbības parametrus. Sākumā procedūrā (handshake) ietilpst šādas darbības: iekārtu aktivēšana, sinhronizācija, trokšņa jaudas novērtēšana visās DMT apakšjoslās, kontrolsignālu pārraide līnijas vājinājuma novērtēšanai visās apakšjoslās, pārraidāmo bitu skaita uz simbolu izvēle katrai apakšjoslai. Parasti pārraidāmo bitu skaitu uz simbolu izvēlas, balstoties uz signāla un trokšņa attiecību apakšjoslā.
Abstract in English The first stage of ADSL system activity (training) starts with an information exchange between transmitter and receiver while they identify each other and the main collaboration parameters are set. Initial procedure includes the following actions: an activation of equipment, synchronization, assessment of noise capacity at each DMT sub-band, transferring of control signals in order to estimate attenuation of the line for each sub-band and choosing the number of transferred bits.
Reference Osipova, K., Lavrinoviča, I., Parts, R. Adaptation of ADSL Technology. In: 53. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences tēžu krājums, Latvia, Rīga, 17-17 April, 2012. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, pp.48-48. ISBN 978-9934-10-079-6.
Full-text
ID 22542