RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: First Results of Using of Computer Modeling and 3D-printing for Cartilage Replication

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Datorizētas modelēšanas un 3D drukas izmantošana skriemeļu repliku izveidei – pirmie rezultāti
Title in English First Results of Using of Computer Modeling and 3D-printing for Cartilage Replication
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Hermanis Sorokins
Keywords modelēšana, datorizēta, 3D, druka, skriemelis, replikācija, rezultāti
Abstract 3D printēšana ir samērā jauna un pieejama tehnoloģija, kas ļauj ražot sarežģītas formas objektus, balstoties uz objekta digitālajiem modeļiem. Pēdējos gados 3D printēšanai tika atrasti vairāki pielietojumi medicīnā, proti, protēžu izgatavošanā, audu inženierijā, operāciju plānošanā u. c. Modeļi, kurus pielieto 3D printēšanai medicīnā, bieži tiek atveidoti pēc reāliem objektiem ar CAD/CAM programmatūru. Šajā darbā tika pētīta dažu objektu repliku atveidošanas metožu spēja dot tādus modeļus, kuru vizuālās īpašības neatšķirtos no oriģināliem, kā arī tādu modeļu 3D printēšanas iespējas.
Abstract in English First Results of Using of Computer Modeling and 3D-printing for Cartilage Replication.
Hyperlink: http://www.rsu.lv/images/stories/zk_2016/datorizeta_modelesana_3d_druka_skriemeli.pdf 
Reference Sorokins, H. First Results of Using of Computer Modeling and 3D-printing for Cartilage Replication. In: Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās konferences tēzes, Latvia, Rīga, 17-18 March, 2016. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016, pp.91-91.
Full-text
ID 23680