RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Biomimicry Inspired Development of Climate Adaptive Building Shell with Ground Heat Utilization in Northern Europe Climate

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Biomimicry Inspired Development of Climate Adaptive Building Shell with Ground Heat Utilization in Northern Europe Climate
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Māris Zamovskis
Ruta Vanaga
Andra Blumberga
Keywords CABS, Biomimicry, NCL
Abstract Darba mērķis ir izstrādāt klimata adaptīvu ārsienu, izmantojot biomimikrijas principus. Autori iedvesmojās no siltuma apmaiņas procesiem, kas norisinās ziloņu ausīs. Darbā ir izstrādāts klimata adaptīvās ārsienas risinājums, kas utilizētu zemes siltumu no samērā sekla dziļuma (0–3,2 m). Siltumu paredzēts transportēt, izmantojot šķidrumu dabisko konvekciju, tādējādi netiktu patērēta papildus enerģija siltuma pārnesē. Viens no darba uzdevumiem ir pārliecināties, vai paredzētais mehānisms darbojas, līdz ar to tiks izstrādāts maza izmēra prototips. Ar prototipu tika veikti eksperimenti pie dažādiem temperatūras režīmiem, kā rezultātā tika secināts, ka šķidrums cirkulē prototipā. Izmantojot iegūtos rezultātus, tiks izstrādāts skaitlisks modelis, kas apstiprinās eksperimentāli iegūtos datus, ko varēs izmantot pilna izmēra prototipa aprēķinos. Tiks noteikts optimāls sistēmas dizains un apzināti iespējamie siltuma ieguvumi.
Hyperlink: http://videszinatne.rtu.lv/images/jaunakas_zinas/Tezes2016_1.pdf 
Reference Zamovskis, M., Vanaga, R., Blumberga, A. Biomimicry Inspired Development of Climate Adaptive Building Shell with Ground Heat Utilization in Northern Europe Climate. In: Abstract Book of Environmental Engineering and Management Section of RTU 57th Students Scientific and Technical Conference, Riga, 15-16 April, 2016. Riga: 2016, pp.22-23. ISBN 978-9934-10-809-9.
Full-text Full-text
ID 24055