RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Electrical Energy Storage Technologies in the Context of the Baltic States

Publication Type Publication (reviewed) in journals with editorial board published in Latvia or abroad, including institutional juornals
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Elektroenerģijas akumulācijas tehnoloģijas Baltijas valstu kontekstā
Title in English Electrical Energy Storage Technologies in the Context of the Baltic States
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Kārlis Baltputnis
Keywords elektroenerģijas akumulācija
Abstract Baltijas reģionā veiksmīgi darbojas Kroņu hidroakumulācijas stacija, kas savulaik tika uzbūvēta Ignalinas AES vajadzībām. Pieaugot atjaunīgo elektrostaciju jaudām, var rasties nepieciešamība paplašināt elektroenerģijas akumulācijas iespējas. Brīva elektroenergijas tirgus apstākļos rūpes par jaunu akumulācijas staciju būvi jāuzņemas atjaunīgo elektrostaciju īpašniekiem vai tiem uzņēmumiem, kas vēlas nodrošināt balansēšanas vai citus sistēmas pakalpojumus. Izšķir liela mēroga akumulācijas stacijas, kas ietekmē visu energosistēmu, un maza mēroga akumulācijas iekārtas, kas nodrošina pakalpojumus atsevišķiem tās komponentiem, piemēram, konkrētiem patērētājiem vai ģenerācijas avotiem.
Abstract in English Kruonis pumped storage plant successfully operates in the Baltic region. Initially the plant was built for Ignalina NPP. Nowadays the capacities of renewable energy sources are increasing and it may cause a necessity to improve electrical energy storage options. In a liberalized power market it is up to the owners of RES plants to construct storage solutions. Alternatively, it can be done by enterprises willing to provide balancing and other grid services. Energy storage plants can be classified in large-scale, i.e. those that affect the whole power system, and small-scale - providing services to certain its elements, e.g., particular consumers or generating sources.
Reference Baltputnis, K. Electrical Energy Storage Technologies in the Context of the Baltic States. Enerģija un Pasaule, 2017, Nr.1, pp.37-41. ISSN 1407-5911.
Full-text Full-text
Publication version
License
ID 24117