RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Power Flow Modeling

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 11.10.2017 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģetikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1, 306.
Publication language English (en)
Title in original language Power Flow Modeling, Sampling and Assessment for Interconnected Power Systems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Timurs Kuzņecovs
Keywords Power flow, DTS, N-i
Abstract Mūsdienu energosistēmas nebūs pārliecinoši drošas, ja mēs neizmantosim mūsdienu datortehnoloģijas. Lai nodrošinātu drošu un stabilu energosistēmu darbību, jāatrisina daudz praktiskie uzdevumi. Daži no uzdevumiem ir saistīti ar energosistēmu stacionārās jaudas plūsmas aprēķiniem uz matemātiskajiem modeļiem. Aprēķini ļauj noteikt tīkla reakcijas uz iespējamām izmaiņām nākotnē pietiekami precīzi. Doktora disertācijas pētījums ir saistīts ar problēmām, kā uzlabot aprēķināšanas kvalitāti, novērojamību un ātrumu jaudas plūsmas aprēķinu rezultātu iegūšanai energosistēmas īstermiņa plānošanai. Jaudas plūsmas aprēķinu programmu var attīstīt tā, lai izveidotu trenažieru dispečeru apmācībai. Dotais darbs arī veiksmīgi veicināja dispečeru apmācības trenažiera praktisko ieviešanu Latvijas pārvades sistēmas operatoram AS “Augstsprieguma tīkls”, pamatojoties uz MUSTANG aprēķinu programmu. Turklāt šajā pētījumā tika izstrādāta vienkāršota metode iespējamo avārijas situāciju aprēķināšanai nepietiekamu ievades datu gadījumā. Metode tika ilustrēta ar starptautiski labi pazīstamā testēšanas modeļa piemēru.
Reference Kuzņecovs, Timurs. Power Flow Modeling, Sampling and Assessment for Interconnected Power Systems. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 112 p.
Summary in English Summary in English
ID 25916