RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Higher Education in Computer Science and Information Technology: Formalities and Reality

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Augstākā izglītība datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā: formālās prasības un realitāte
Title in English Higher Education in Computer Science and Information Technology: Formalities and Reality
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Dace Znotiņa
Mārīte Kirikova
Jānis Grundspeņķis
Keywords Augstākā izglītība, datorzinātnes, informācijas tehnoloģija
Abstract -
Abstract in English -
Reference Znotiņa, D., Kirikova, M., Grundspeņķis, J. Higher Education in Computer Science and Information Technology: Formalities and Reality. Applied computer systems. Vol.26, 2006, pp.101-111. ISSN 1407-7493.
Full-text
ID 2606