RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Agent-Based Systems

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Agent-Based Systems, Their Architecture and Technologies from Logistics Perspective
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.2 Computer and information sciences
Authors Vita Šakele
Jānis Grundspeņķis
Keywords Holonic agent, holon, multi-agent system, multi-multi-agent system
Abstract Rakstā ir sniegts pārskats par esošajām aģentos sakņotām tehnoloģijām, kas domātas transporta un loģistikas problēmu risināšanai. Galvenā uzmanība ir pievērsta daudzaģentu sistēmu arhitektūrām un dažādiem aģentu tipiem tajās. Ir aplūkotas projektētās intelektuālas sistēmas, kas atbalsta piegādes ķēžu sistēmas projektēšanas fāzi (stratēģiskā plānošana) un/vai pārvaldības fāzi (taktiskā un operacionālā plānošana). Šāda veida sistēmas ir izstrādātas, balstoties uz moderniem programmatūras inženierijas konceptiem, tajā skaitā objektorientēto programmatūras izstrādi un intelektuālu aģentu paradigmu. Tradicionāli aģentos sakņotas sistēmās transportā un loģistikā tiek izmantotas transporta plūsmu modelēšanai un imitēšanai, loģistikas plānošanai, piegādes ķēžu pārvaldībai, lēmumu pieņemšanas atbalstam, jo šie uzdevumi ar lielo iesaistīto pušu skaitu, to dažādību un mainību, ir atbilstoši intelektuālu aģentu būtībai. Rakstā aplūkotas arī jaunākās tehnoloģijas, kas balstās uz aģentu paradigmu, tās ir multi-multi- aģentu sistēmas un holonu aģenti. Raksts sniedza arī ieskatu aģentos sakņotu sistēmu izstrādes metodoloģijās. Rakstā galvenā uzmanība vērsta uz aģentos sakņotām sistēmām, to arhitektūru un tehnoloģijām. Šobrīd ir izstrādātas vismaz divas dažādas aģentos sakņotas arhitektūras, precīzāk, daudzaģentu arhitektūras, un tiek lietotas reālās transportēšanas un loģistikas problēmās. Ir aprakstīti divi labi zināmi projekti – TELETRUCK (un tā modifikācijas) un DIAL.
Reference Šakele, V., Grundspeņķis, J. Agent-Based Systems, Their Architecture and Technologies from Logistics Perspective. Applied computer systems. Vol.26, 2006, pp.159-174. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 2612