RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Dielectric Breakdown of High Voltage Liquid Crystal Displays

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity State funding for education
Defending: 15.12.2017 13:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes konferenču zāle, 272. telpa
Publication language English (en)
Title in original language Dielectric Breakdown of High Voltage Liquid Crystal Displays
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Gatis Mozoļevskis
Keywords dielektriskā caursite, bistabilitāte, viedais logs, šķidro kristālu ekrāns
Abstract Promocijas darba mērķis ir izstrādāt šķidro kristālu ekrānu tehnoloģiju, kas piemērota bistabilu viedo logu un ātrdarbīgu holestērisko slēģu pielietojumam. Pētītas dažādas dielektrisko caursiti samazinošas metodes kā raupjuma samazināšana, izlīdzinošais slānis, elektroda sadalīšana un dielektriskās plānās kārtiņas izmantošana, kas iegūtas ar sietspiedi, fleksogrāfijas un magnetronās uzputināšanas metodi. Promocijas darbā veikti pētījumi par dažādu dielektrisko plāno kārtiņu ietekmi uz bistabilo un holestērisko šķidro kristālu ekrānu dielektriskās caursites noturību, caurlaidību un pārslēgšanās ātrumu. Darbā aprakstīts dielektriskās caursites mehānisms. Šajā darbā iegūtajam šķidrā kristāla ekrānam ar uzputinātu silīcija dioksīda plāno kārtiņu piemīt pietiekami augsta noturība pret dielektrisko caursiti, augsta caurlaidība un ātrs slēgšanās ātrums. Iegūtais prototips ir izgatavots ar industriālām šķidro kristālu ekrānu iekārtām un atbilst tehnoloģiju gatavības līmenim seši.
Reference Mozoļevskis, Gatis. Dielectric Breakdown of High Voltage Liquid Crystal Displays. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 98 p.
Summary in English Summary in English
ID 26466