RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Integration of Latvia into the European electricity market

Publication Type Publication (reviewed) in journals with editorial board published in Latvia or abroad, including institutional juornals
Funding for basic activity Contract research work
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Latvijas integrācija Eiropas elektroenerģijas tirgū
Title in English Integration of Latvia into the European electricity market
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Gatis Junghāns
Aigars Sīlis
Keywords Pārvades sistēmas operators, elektroenerģijas tirgus
Abstract Latvijas pārvades sistēmas operatora mērķi, atbilstoši Eiropas kopējās enerģētikas politikas pamatnostādnēm, ir nodrošināt stabilu elektroenerģijas pārvades sistēmas darbu un drošu elektroapgādi patērētājiem. Tajā pašā laikā pārvades sistēmas operatoram ir jāveicina elektroenerģijas tirgus darbība un jāpalīdz elektroenerģijas ražošanas industrijai pakāpeniski pāriet uz videi draudzīgāku elektroenerģijas ražošanu. Lai Latvija sasniegtu šos mērķus, būtiska ir integrācija vienotajā Eiropas elektroenerģijas tirgū.
Abstract in English The goals of the Latvian transmission system operator is to ensure stable operation of the transmission system and safe power supply accordingly to energetics policies of the European Union. At the same time transmission system operator has to endorose the electricity market and help the transition of power generation industry to more enviromentaly friendly power generation technologies. In order for Latvia to achieve these goals the integration into the European electricity market is essencial.
Reference Junghāns, G., Sīlis, A. Integration of Latvia into the European electricity market. Enerģija un Pasaule, 2017, Nr.6, pp.26-30. ISSN 1407-5911.
ID 26600