RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Power and Gas Supply Risks and Reliability

Publication Type Publication (reviewed) in journals with editorial board published in Latvia or abroad, including institutional juornals
Funding for basic activity Contract research work
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Elektroapgādes un gāzes apgādes drošuma un risku novērtējums
Title in English Assessment of Power and Gas Supply Risks and Reliability
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Laila Zemīte
Namejs Zeltiņš
Antans Sauļus Sauhats
Andra Ješinska
Ilmārs Bode
Antons Kutjuns
Gatis Junghāns
Oļegs Linkevičs
Māris Kuņickis
Keywords Electric power distribution, Genetic algorithms, Reliability
Abstract Ņemot vērā iepriekš minēto jāatzīmē, ka Eiropas Komisijas Apvienotā pētījumu centra pasūtījums, kuru izpilda RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Enerģētikas institūts, kopā ar partneriem no Lietuvas un Igaunijas, ir būtisks ieguldījums kopīgajā pētījumu ietvarā un tas ir jāturpina arī nākamajos gados.
Abstract in English -
Reference Zemīte, L., Zeltiņš, N., Sauhats, A., Ješinska, A., Bode, I., Kutjuns, A., Junghāns, G., Linkevičs, O., Kuņickis, M. Assessment of Power and Gas Supply Risks and Reliability. Enerģija un Pasaule, 2017, Nr.4, pp.35-38. ISSN 1407-5911.
ID 26760