RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Improvement of Flexibility and Efficiency of Thermal Power Plants under Variable Operation Conditions

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity National Research Programme
Defending: 22.11.2018 13:00, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā
Publication language English (en)
Title in original language The Improvement of Flexibility and Efficiency of Thermal Power Plants under Variable Operation Conditions
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Research platform None
Authors Poļina Ivanova
Keywords Cycling operation, efficiency, flexibility, thermal power plants
Abstract Tirgus mehānismi, atjaunīgo energoresursu atbalsti un mainīga ģenerācija atstāj negatīvu ietekmi uz fosilo kurināmo termoelektrocentrāļu (TEC) darbības režīmiem un to tālāko eksistenci nākotnē. TEC darbības režīmi tiek izmainīti no bāzes un cikliskiem režīmiem (jauni darbības režīmi). Bāzes režīma fosilā kurināmā termoelektrostacijas daļēji vai vispār nav adoptētas cikliskiem režīmiem. Tas noved pie TEC efektivitātes samazināšanas, biežiem avāriju atslēgumiem un apturēšanām. Tādējādi bāzes režīma termoelektrocentrāļu elastīguma līmeni ir nepieciešams palielināt, lai adaptētu to darbību jauniem darbības apstākļiem, palielinātu efektivitāti, elastīgumu, darbības rentabilitāti un novērstu no agrīnas iekonservēšanas, kā arī nodrošinātu drošu mainīgas ģenerācijas integrāciju enerģijas ražošanas procesā. Ir dažādi pasākumi, lai uzlabotu termoelektrostaciju elastīgumu. Darbā ir izstrādāts gāzes turbīnu kombinēta cikla elektrostaciju pārejas režīmu matemātiskais apraksts. EM&OM (no angļu valodas Evaluation Model and Optimization Model) pieeja ir izstrādāta, lai optimizētu TEC darbības režīmus bīdot palaišanas “atpakaļ” un apturēšanas “uz priekšu”. Vispārējais algoritms ir izstrādāts, lai realizētu tehniski ekonomisko pamatojumu tehnoloģijām, kuras nodrošina TEC elastīguma un efektivitātes līmeņa palielināšanu. Algoritms tiek adoptēts trim tehnoloģijām: gaisa dzesēšanas, elektriskais katla un siltuma akumulatora. Darbā izstrādātie un aprakstītie pasākumi izmēģināti uz AS Latvenergo ražotnes Rīgas TEC-2 piemēra, ievērojot Latvijas klimatiskos apstākļus. Izstrādātos pasākumus var adoptēt citiem termoelektrocentrāļu veidiem. Darbā iegūtie rezultāti arī var būt noderīgi AS Latvenergo, lai lemtu par nepieciešamību palielināt Rīgas TEC-2 elastīgumu, un pētniekiem no Rīgas Tehniskās universitātes, kuri var izmantot iegūtus rezultātus kā izejas datus elektrostacijas optimizācijas programmatūras izstrādei.
Reference Ivanova, Poļina. The Improvement of Flexibility and Efficiency of Thermal Power Plants under Variable Operation Conditions. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2018. 103 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 27937