RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Study of Mineral Raw Materials and Defects in Glass Fibres

Publication Type Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Minerālo izejvielu pielietošanas un stikla šķiedras defektu izpēte
Title in English Study of Mineral Raw Materials and Defects in Glass Fibres
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Research platform None
Authors Janīna Sētiņa
Gundars Mežinskis
Vasīlijs Akišins
Laila Pētersone
Inna Juhņeviča
Līga Grase
Keywords glass, glass fibre, raw materials for glass, refined sand, glass defects
Abstract Pētītas iespējas izmantot jaunas izejvielas stikla šķiedras ražošanā, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas minerālām izejvielām – devona (Bāles atradne) un juras perioda (Skudras atradne un Pīlādžu atradne) kvarca smiltīm. Apstrādājot ūdenī Skudras atradnes kvarca smiltis, krāsojošo oksīdu daudzums samazināts līdz 0,066 %. Iegūto stiklu īpašību pārbaude parādīja attīrīto Skudru atradnes kvarca smilšu izmantošanas perspektīvu E-tipa stikla šķiedras ražošanā. Veikta arī citu šihtas izejvielu izpēte: kolemanīta, kianīta, kaļķakmens. Pielietojot augstas izšķiršanas spējas skenējošo elektronu mikroskopu, diagnosticēti stikla šķiedras defektu rašanās iemesli un izzināta to novēršanas iespēja.
Abstract in English Latvian Devonian period sand from deposit Bāle and Jurassic period sand from deposit Skudra were studied, treated and compared with sand from existing Lithuanian supplier. Investigations of Latvian quartz sand showed that sand is characterized by surface impurities, which are easy to separate combining milling and water purification. These investigations and experimental glass melts using different types of sand confirmed that it is possible to use Latvian refined sand in glass industry. Other glass raw materials – colemanite, kyanite, kaolin, limestone – also have been examined. Glass fibre breakage points were studied using SEM, FTIR and X-Ray diffractions methods. Main reasons of glass fibre breakage are non-homogeneous glass and crystalline or gaseous inclusions coming from corrosion of refractory material. This article is result of the cooperation between Institute of Silicate Materials of Riga Technical University and JSC Valmieras stikla šķiedra.
DOI: 10.7250/msac-2018-0007
Reference Sētiņa, J., Mežinskis, G., Akišins, V., Pētersone, L., Juhņeviča, I., Grase, L. Study of Mineral Raw Materials and Defects in Glass Fibres. Materials Sciences and Applied Chemistry / Materiālzinātne un lietišķā ķīmija , 2018, Vol.35 No. 1, pp.160-177. e-ISSN 2255-8713. Available from: doi:10.7250/msac-2018-0007
ID 28086