RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: .

Publication Type Publication (reviewed) in journals with editorial board published in Latvia or abroad, including institutional juornals
Funding for basic activity EU Structural Funds
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Jaunas koncepcijas zema energopatēriņa ēkām
Title in English .
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Research platform None
Authors Laura Vītola
Keywords energoefektivitāte; jauna koncepcija
Abstract Lai samazinātu būvniecības sektora energopatēriņu, kas veido 40% no ES kopējā energopatēriņa, ir pieņemta EK direktīva par ēku energoefektivitāti, kas nosaka, ka Iīdz 2020. gada 31. decembrim visām jaunbūvēm jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkām. Līdz ar to Latvijai ir apstiprināts nacionālais plāns gandrīz nulles enerģijas ēku skaita palielināšanai. Papildus šiem mērķiem ES vēlas Iīdz 2050. gadam būtiski samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju - attiecīgi par 88% dzīvojamajai un 91% pakalpojumu sektora salīdzinājumā ar 1990. gadu.
Abstract in English .
Hyperlink: https://buvinzenieriem.lv/ 
Reference Vītola, L. .. Būvinženieris, 2018, No. 65, pp.126-128. ISSN 1691-9262.
ID 28646