RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: In the Electricity Transmission Network Significantly Increased Interstate Trading Capacity

Publication Type Publication (reviewed) in journals with editorial board published in Latvia or abroad, including institutional juornals
Funding for basic activity Research project
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Elektroenerģijas pārvades tīklā būtiski palielināta starpvalstu tirdzniecības jauda
Title in English In the Electricity Transmission Network Significantly Increased Interstate Trading Capacity
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Research platform Energy and Environment
Authors Gatis Junghāns
Aleksandrs Ļvovs
Aigars Sīlis
Keywords green energy
Abstract Pēdējo piecu gadu laikā Baltijas elektroenerģijas tirgū ir divkāršojusies tirdzniecības jauda ar Eiropas tirgu un pieaudzis pārrobežu tirdzniecības apjoms. Tas ir panākts, gan efektīvi veicot investīcijas Baltijas pārvades tīkla infrastruktūrā, gan pilnveidojot elektroenerģijas tirgus modeli, kas nodrošina efektīvāku pārvades tīkla izmantošanu un arī sīvāku konkurenci starp elektroenerģijas ražotājiem plašākā reģionā. Tomēr Baltijas integrācija vienotajā Eiropas elektroenerģijas tirgū ir tikai pusceļā – tuvākajā piecgadē starpvalstu tirdzniecības jaudu plānots būtiski palielināt gan Baltijas reģionā, gan starp Baltijas un Eiropas enerģijas tirgiem.
Abstract in English Over the last five years, the Baltic electricity market has doubled its trading capacity with the European market Increased cross-border trade. This has been achieved both by investing effectively in the Baltic Infrastructure and the development of an electricity market model that enables more efficient use of the transmission More competition between electricity producers in a wider region. However, Baltic Integration in the single The European electricity market is only half-way – at the nearest five-year trading capacity is The Baltic region and between the Baltic and European energy markets.
Reference Junghāns, G., Ļvovs, A., Sīlis, A. In the Electricity Transmission Network Significantly Increased Interstate Trading Capacity. Enerģija un Pasaule, 2019, No. 1, pp.30-34. ISSN 1407-5911.
ID 30110