RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: UN Agenda 2030 Seventh Objective of Sustainable Development

Publication Type Publication (reviewed) in journals with editorial board published in Latvia or abroad, including institutional juornals
Funding for basic activity Research project
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language ANO Dienaskārtība 2030 ilgtspējīgas attīstības septītais mērķis
Title in English UN Agenda 2030 Seventh Objective of Sustainable Development
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Research platform Energy and Environment
Authors Namejs Zeltiņš
Keywords green energy
Abstract 2015. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālajā asamblejā pieņēma rezolūciju Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam jeb Dienaskārtība 2030. Tā nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), kuri sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība noritētu saskaņā ar sociālā taisnīguma un videi draudzīgas tautsaimniecības principiem.
Abstract in English In 2015 the United Nations General Assembly adopted a resolution on our world Sustainable development Programme 2030, or agenda 2030. It sets 17 years of sustainable Sustainable Development Goals (SDGS), which are achievable in order to make world-less poverty and The principles of social justice and the eco-friendly economy.
Reference Zeltiņš, N. UN Agenda 2030 Seventh Objective of Sustainable Development. Enerģija un Pasaule, 2019, No. 6, pp.1-4. ISSN 1407-5911.
ID 30112