RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Long-Term Baltic Transport Law Auctions do not Extend

Publication Type Publication (reviewed) in journals with editorial board published in Latvia or abroad, including institutional juornals
Funding for basic activity Research project
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Baltijā ilgtermiņa pārvades tiesību izsoles nepaplašinās
Title in English Long-Term Baltic Transport Law Auctions do not Extend
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Research platform Energy and Environment
Authors Gatis Junghāns
Valentīns Lavrinovičs
Aigars Sīlis
Keywords green energy
Abstract 2017. gada maijā pēc padziļinātas izpētes un publiskām konsultācijām ar tirgus dalībniekiem Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas un Polijas nacionālie regulatori pieņēma koordinētus lēmumus neieviest jaunas ilgtermiņa pārvades tiesību izsoles uz starpvalstu robežām Baltijas tirgū. Tas nozīmē, ka tuvākajos gados nozīmīgas izmaiņas Baltijas elektroenerģijas finanšu tirgus modelī nav gaidāmas.
Abstract in English In May 2017, following in-depth research and public consultation with market participants in Estonia, The national regulators of Latvia, Lithuania, Finland, Sweden and Poland adopted coordinated decisions not to introduce new long term transmission law auctions at transnational borders in the Baltic market. This means that significant developments in the Baltic electricity financial market model are not expected in the coming years.
Reference Junghāns, G., Lavrinovičs, V., Sīlis, A. Long-Term Baltic Transport Law Auctions do not Extend. Enerģija un Pasaule, 2019, No. 4, pp.24-27. ISSN 1407-5911.
ID 30198