RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Modernisation of Electric Equipment of Combined Cycle Units for Adaption to New Electricity Market Requirements

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Research project
Defending: 29.06.2020 11:30, Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, Āzenes ielā 12 k-1, 306. auditorijā.
Publication language English (en)
Title in original language Modernisation of Electric Equipment of Combined Cycle Units for Adaption to New Electricity Market Requirements
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Research platform Energy and Environment
Authors Romāns Oļekšijs
Keywords Electrical equipment failure rate, RfG, Electrical equipment modernization, ancillary service, CCGT operation planning, photovoltaic, battery energy storage system, power plant self-consumption.
Abstract Pārmaiņas elektroenerģijas tirgū un Eiropas Savienības izvirzītie vides aizsardzības mērķi rezultējās ar darbības cikliskuma pieaugumu kombinētā cikla elektrostacijās, kuras ierasti tika ekspluatētas bāzes režīmā. Elektroenerģijas sistēma kļūst nestabilāka, sakarā ar nesabalansētu ģenerācijas jaudu izvietojumu, ko pārsvarā provocē atjaunīgā ģenerācija. Rezultātā Eiropā tika izstrādātas jaunas prasības ģeneratoru pieslēgšanai, esošajām elektrostacijām ir sarežģīti nodrošināt atbilstību tām. Viss iepriekšminētais noved pie augstākām kombinētā cikla elektrostaciju darbības izmaksām, jāatrod risinājumi, kas ļautu samazināt izmaksas un/vai palielināt peļņu. Cikliskai darbībai ir negatīva ietekme uz elektrostaciju ūdens-tvaika cikla iekārtām un tā ir labi izpētīta. Šajā Promocijas darbā tiek izskatīta cikliskas darbības ietekme uz termoelektrostaciju galvenajām elektriskajām iekārtām un sniegtas empīriskas formulas drošuma novērtēšanai priekš dažādiem darbības scenārijiem. Tika analizēti risinājumi priekš elektrostaciju modernizācijas, lai nodrošinātu atbilstību jaunajām prasībām un tīkla palīgpakalpojumu sniegšanu. Tika izvērtētas iespējamās palīgpakalpojumu izmaksas, sniedzot tos no kombinētā cikla elektrostacijam un ietaisēm, kas pieslēgtas pārvades sistēmai, tāda veidā nodrošinot informāciju priekš turpmākajiem aprēķiniem. Tika izstrādāta detalizēta metodoloģija–saules ģenerētās enerģijas pielietojumam pašpatēriņa nodrošināšanai, kas ļauj izvēlēties optimālāko ietaises jaudu, lai nodrošinātu visātrāko atmaksāšanas laiku. Tika izstrādāta elektroenerģijas lieljaudas baterijas darbības optimizācijas metodoloģija, kas ļautu samazināt elektrostacijas pašpatēriņa izmaksas, darbinot bateriju izmantojot saules ģenerāciju vai bez tās. Tika izstrādāta termoelektrostacijas darbības plānošanas uzlabošanas metodoloģija, kas izmanto papildus ienākumus no palīgpakalpojumu sniegšanas, lai pēc iespējas nobīdītu termoelektrostacijas visizdevīgāko palaišanas un/vai apturēšanas laiku, kas ļauj nodrošināt lielāku peļņu. Metodoloģija arī ļauj izmantot papildus ienākumus, lai nodrošinātu mazāku palaišanas skaitu gadā. Abu pieeju rezultāti tiek izmantoti incidentu biežuma aprēķinā ar izstrādātām empīriskām formulām, kas ļauj izvēlēties optimālu elektrostacijas ekspluatācijas stratēģiju. Iegūtās formulas var pielietot dažādās kombinētā cikla elektrostacijās. Izstrādātās metodoloģijas var pielietot pašpatēriņa optimizācijai. Metodoloģiju priekš elektrostaciju darbības uzlabotas plānošanas var pielietot priekš dažādiem scenārijiem. Visas minētas metodoloģijas ir pārbaudītas izmantojot vēsturiskos datus. Iegūtajiem analīžu rezultātiem, par palīgpakalpojumu sniegšanas apmaksāšanas ietekmi uz kombinētā cikla elektrostaciju galveno elektroiekārtu incidentu biežumu un iespējamajiem ienākumiem, vajadzētu novest pie jauniem pētījumiem šajā jomā.
Reference Oļekšijs, Romāns. Modernisation of Electric Equipment of Combined Cycle Units for Adaption to New Electricity Market Requirements. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2020. 135 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 30970