RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Preparation of Nanostructured Lignocellulose Composite Materials Inks with Wood Mimic Properties for Stereolithography Additive Manufacturing

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Lignocelulozes saturošo nanostrukturēto koksnes imitējošo kompozītu materiālu tintes pagatavošana stereolitografijas aditīvām tehnoloģijām
Title in English Preparation of Nanostructured Lignocellulose Composite Materials Inks with Wood Mimic Properties for Stereolithography Additive Manufacturing
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Research platform Materials, Processes, and Technologies
Authors Anda Barkāne
Sergejs Gaidukovs
Keywords -
Abstract Augot sabiedrības apziņai par polimēru izstrādājumu radītajiem piesārņojuma apmēriem un nozīmīgumu, industrija līdz ar pētniekiem ir spiesti aktīvi meklēt naftai alternatīvus izejmateriālu avotus visdažādākajiem pielietojumiem [1]. Viens no šādiem pielietojumiem ir tik strauji attīstošā 3D printēšanas jeb aditīvas tehnoloģijas industrija, kas jau aizstāj un nākotnē paredzams, ka aizstās dažādas ražošanas tehnoloģijas, kas līdz šim izmantotas protipēšanas un atsevišķu detaļu ražošanā [2]. Darba mērķis ir pagatavot lignocelulozes saturošo nanostrukturēto koksnes imitējošo kompozītu materiālu tinti. Izvērtēt šo sastāvu termiskās, mehāniskās īpašības un potenciālu SLA tehnoloģijā
Abstract in English Finding alternative feedstock for petroleum-based resins for additive manufacturing is challenging. Bio-based polymer material and its biocomposites for SLA were prepared and investigated for their thermal and mechanical properties.
Hyperlink: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000074057_e.pdf#page=15 
Reference Barkāne, A., Gaidukovs, S. Preparation of Nanostructured Lignocellulose Composite Materials Inks with Wood Mimic Properties for Stereolithography Additive Manufacturing. In: RTU 61. studentu zinātniskās un tehniskās konferences tēzes: Dizaina tehnoloģiju apakšsekcija, Latvia, Rīga, 20-24 April, 2020. Rīga: RTU, 2020, pp.15-15.
Full-text
ID 31361