RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Composites Based on Nanofibrillated Cellulose and Poly(butylene succinate)

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Polibutilēna sukcināta un nanofibrilētās celulozes kompozīti
Title in English Composites Based on Nanofibrillated Cellulose and Poly(butylene succinate)
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Research platform Materials, Processes, and Technologies
Authors Aleksandrs Sereda
Sergejs Gaidukovs
Oskars Platnieks
Keywords -
Abstract Bioloģiski nenoārdāmie polimēri ir kļuvuši par vienu no lielākiem apkārtējas vides piesārņojuma veicinošiem faktoriem, jo masveidā uzkrājas apkārtējā vidē [1]. Līdz ar to tiek aktīvi meklētas un pētītas šo materiālu alternatīvas ar līdzīgām īpašībām un spēju bioloģiski noārdīties, kas ne tikai samazinātu piesārņojuma līmeni, bet arī atkarību no naftas produktiem. Kā viens no daudzsološākiem materiāliem ir polibutilēna sukcināts (PBS). PBS ir bioloģiski noārdāms poliesters ar poliolefīniem līdzīgām īpašībām [2], kuras var ievērojami uzlabot ar dažādām pildvielām. Taču, lai pildīts PBS varētu pilnīgi bioloģiski noārdīties apkārtējā vidē, tam klāt tiek pievienotas dabiskās organiskās pildvielas, piemērām, celuloze. Zinātniskā literatūrā kā vienu no uzlabošanas metodēm tiek pētīta PBS un modificētās/nemodificētās nanofibrilētas celulozes (NFC) kompozītu iegūšana. NFC ir celulozes paveids, kam raksturīga liela garuma un diametra attiecība un virsmas laukums, līdz ar to tiek uzskatīta par efektīvāko pildvielu nekā parastā celuloze. Darba mērķis ir izpētīt NFC daudzuma ietekmi uz PBS/NFC kompozītu termiskām, mehāniskām un biodegradācijas īpašībām.
Abstract in English The study was carried on poly(butylene succinate) (PBS) and nanofibrillated cellulose (NFC) composites obtained by two methods – melt blending and solution casting, with different NFC loadings. PBS/NFC composites with 5 – 70% NFC content were prepared by solution casting and 1 – 20% – by melt blending. Thermal stability and crystallinity were studied with differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). Mechanical properties were studied with dynamic mechanical analysis (DMA) and universal mechanical testing machine Tinius Olsen. Biodegradability of obtained composites was studied by biodegradation in composting conditions. DCS analysis did not reveal any significant differences in melting temperatures, regardless of NFC loadings and composite preparation method. DMA and tensile test showed enhanced properties, however TGA tests revealed reduced thermal stability. Biodegradability of PBS/NFC composites increased with increasing NFC content.
Hyperlink: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000074057_e.pdf#page=25 
Reference Sereda, A., Gaidukovs, S., Platnieks, O. Composites Based on Nanofibrillated Cellulose and Poly(butylene succinate). In: RTU 61. studentu zinātniskās un tehniskās konferences tēzes: Dizaina tehnoloģiju apakšsekcija, Latvia, Rga, 20-24 April, 2020. Rīga: RTU, 2020, pp.25-25.
Full-text
ID 31370