RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Development of the Information System’s Concept for Supporting Research Activities at Riga Technical University

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Development of the Information System’s Concept for Supporting Research Activities at Riga Technical University
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.2 Computer and information sciences
Authors Diāna Atvare
Mārīte Kirikova
Egons Lavendelis
Dmitrijs Pozdņakovs
Līga Stankeviča
Keywords Research information system, business processes, knowledge management
Abstract Pēdējos gados zināšanu pārvaldības un biznesa procesu pārvaldības sabiedrībā galvenokārt tiek pētīti procesi, kuros notiek intensīva zināšanu apmaiņa. Tādi ir arī zinātnē notiekošie un pētnieciskie procesi. Šajā rakstā tiek piedāvātas vadlīnijas informācijas sistēmas, kas atbalsta Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko darbību, izstrādei. Tās izstrādātas, izmantojot zināšanu pārvaldības metodes. Rakstā sniegts galveno RTU zinātniskajā darbībā notiekošo biznesa procesu raksturojums, misijas un vīzijas formulējums, parādīti arī galvenie zinātniskās darbības mērķi un zinātniskās darbības informācijas sistēmas mērķi, apskatīta ārvalstu pieredze šādu informācijas sistēmu izstrādē un zinātnisko darbu pētījumi. Vadlīnijas izstrādātas, izmantojot iepriekš uzskaitīto, un veidojot tās uz rezultātu orientētas – paredzot iespējami lielu ieguvumu iespējami mazā laikā. Zinātniskās darbības atbalsta sistēmā paredzēta orientācija uz zinātnieku, tā vēlmēm un vajadzībām, protams, ņemot vērā arī administrācijas vēlmes. Tas, ka paredzēts aptvert visu ieinteresēto pušu intereses, ir pamats domāt, ka sistēma tiks izmantota un nākotnē padarīs zinātnieka dzīvi krietni vienkāršāku un ērtāku, darot pievilcīgāku šo nodarbošanos jaunatnes vidū.
Reference Atvare, D., Kirikova, M., Lavendelis, E., Pozdņakovs, D., Stankeviča, L. Development of the Information System’s Concept for Supporting Research Activities at Riga Technical University. Applied computer systems. Vol.30, 2007, pp.125-137. ISSN 1407-7493.
Full-text Full-text
ID 3173