RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Changes of NOM Fractions during Conventional Drinking Water Treatment Process in Riga

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Changes of NOM Fractions during Conventional Drinking Water Treatment Process in Riga, Latvia
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Tālis Juhna
Jānis Rubulis
Kristīna Tihomirova
Keywords Biodegradable dissolved organic carbon; humic substances; drinking water treatment; rapid fractionation technique
Abstract Rakstā apskatīta organisko vielu frakcionācijas metodes (Christopher et al. 2004a) izmantošana dzeramā ūdens attīrīšanas stacijā “Daugava” Rīga, kur noteiktas frakciju izmaiņas dažādos attīrīšanas tehnoloģiskajos posmos.
Reference Juhna, T., Rubulis, J., Tihomirova, K. Changes of NOM Fractions during Conventional Drinking Water Treatment Process in Riga, Latvia. In: 5th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, Switzerland, Zürich, 1-4 June, 2008. London: IWA, 2008, pp.120-128.
ID 3243