RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Determination of Biodegradable Dissolved Organic Carbon in Waters: Comparision of Suspended and Attached Biomass Methods

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language English (en)
Title in original language Determination of Biodegradable Dissolved Organic Carbon in Waters: Comparision of Suspended and Attached Biomass Methods
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Kristīna Tihomirova
Jānis Rubulis
Tālis Juhna
Keywords dissolved organic carbon, biodegradable dissolved organic carbon, bacterial biomass
Abstract Bioloģiski degradējamā organiskā oglekļa noteikšana ūdenī: suspendētas un adsorbētas biomasas metožu salīdzināšana. Rakstā salīdzinātas trīs metodes bioloģiski degradējama organiskā oglekļa (BDOC) noteikšanai. Mēs novērtējām metožu atkārtojamību un reproducējamību. Rezultātu salīdzināšanai un datu statistiskai apstrādei, pārbaudīti trīs veidu ūdeņi (dzeramais ūdens, upes ūdens un sintētiskais paraugs) ar trīs dažādām metodēm un divām šo metožu modifikācijām, izmatojot baktēriju suspensiju, fiksēto biomasu pudeļu testā un fiksēto biomasu divu kolonu sistēmā. Pētījuma rezultāti parāda, ka BDOC noteikšanas metožu precizitāte ir līdzīga (4-26%), atšķirībā no tā, ka BDOC variē (no 14% līdz 19% no izšķīduša organiskā oglekļa (DOC) upes ūdenim un no 45% līdz 59% no DOC dzeramajam ūdenim). Turpmākajiem pētījumiem rekomendējam divu kolonu metodi.
Reference Tihomirova, K., Rubulis, J., Juhna, T. Determination of Biodegradable Dissolved Organic Carbon in Waters: Comparision of Suspended and Attached Biomass Methods. Construction Science. Vol.9, 2008, pp.115-123. ISSN 1407-7329.
Full-text Full-text
ID 3245