RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Influence of Raw Materials on the Mechanical Properties and Quality of Rammed Concrete Surface

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Izejvielu ietkeme uz blietēta betona izstrādājumu mehāniskājām īpašībām un virsmas kvalitāti
Title in English Influence of Raw Materials on the Mechanical Properties and Quality of Rammed Concrete Surface
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Diāna Bajāre
Ineta Rozenštrauha
Rūdolfs Cimdiņš
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Daina Vempere
Ģirts Ādminis
Keywords cements, blietēts betons, spiedes stirpība
Abstract Blietēta betona būvdetaļas plaši pielieto jūgendstila ēku kompleksu restaurācijā, kā arī modernajā arhitektūrā. Pirms deviņiem gadiem SIA “Pamats” atjaunoja pirmskara laikā plaši pazīstamo, bet mūsdienās aizmirsto blietēta betona izstrādājumu tehnoloģiju. Kontrolējot izstrādājumu kvalitāti, galvenā vērtība līdz šim tika pievērsta izstrādājumu mehāniskajām īpašībām – spiedes, berzes un nodiluma izturībai. Taču šī darba mērķis ir betona izejvielas raksturojošo īpašību un to ietekmes uz izstrādājuma kvalitāti noskaidrošana. Darba rezultātu izklāstā sniegts ieskats par blietēta betona virsmu aizsargājošu pārklājumu uzklāšanas tehnoloģiju un to ietekmi uz izstrādājumu struktūru un īpašībām.
Abstract in English -
Reference Bajāre, D., Rozenštrauha, I., Cimdiņš, R., Bērziņa-Cimdiņa, L., Vempere, D., Ādminis, Ģ. Influence of Raw Materials on the Mechanical Properties and Quality of Rammed Concrete Surface. Materials Sciences and Applied Chemistry. Vol.1, 2000, pp.29-38. ISSN 1407-7353.
Full-text
ID 3301